Pismo ministru za šolstvo in šport Vlade Republike Slovenije, 10.2.2009Spoštovani gospod minister za šolstvo in šport Vlade Republike Slovenije, dr. Igor Lukšič

V združenju Ajdi (http://www.ajdi.org) menimo, da je učni program osnovnih in srednjih šol, predvsem pri predmetih zgodovina in slovenski jezik, izrazito pomanjkljiv v škodo slovenske kulture. Učenci in dijaki praviloma nič oziroma skoraj nič ne izvejo o slovenski (slovanski) mitologiji, ki je sestavni del edine avtohtone slovenske religije.

Paradoksalno je, da so učenci in dijaki seznanjeni zgolj s tujimi mitologijami in verstvi, naša predkrščanska vera pa ostaja zapostavljena. V združenju Ajdi zato menimo, da si slovenska mitologija v učnih načrtih zasluži vsaj enako obravnavo kot grška, rimska, judovska ali katerakoli druga. Navsezadnje gre tako za našo skupno preteklost kot tudi sedanjost, še posebej v luči dejstva, da je vsebina mnogih današnjih praznikov, običajev in navad še predkrščanska, iz časa slovanske naselitve, a tudi iz zgodnejših obdobij. Z drugimi besedami, pomemben del slovenske kulture sloni na slovenski mitologiji, o kateri pa učenci in dijaki praviloma ne slišijo nič.

V preteklosti, ko so mnogi evropski narodi svoje mitologije negovali in ohranjali, smo Slovenci na žalost svojo - iz različnih vzrokov - zapostavljali. Zato je danes že skrajni čas, da dobi slovenska mitologija svoje mesto ne samo v stroki, temveč tudi v učnih načrtih. Danes izgovor, da je slovenska mitologija neraziskana, ne šteje več, saj imamo na tem področju mednarodno priznane strokovnjake.

Gospod minister, združenje Ajdi vas poziva, da umestite slovensko mitologijo v učne načrte za osnovne in srednje šole, da bi tako duhovna zgodovina naših prednikov postala del znanja, ki bi ga moral osvojiti vsak državljan Republike Slovenije.